Revision

Vi hjälper våra kunder med framför allt lagstadgad revision, specifika revisionsinsatser och intygsgivning. Tack vare att all information kvalitetssäkras, kan dina ägare, kunder, leverantörer och kreditgivare känna sig trygga med att revisionen är korrekt genomförd.

Vi brinner för att våra kunder ska lyckas med sin verksamhet. Det ska löna sig att driva företag och därför är vi måna om att hjälpa ägarna att säkra sin avkastning på satsat kapital genom att navigera rätt i de snåriga regelverk som gäller för varje företag.

Att anlita Certe Revision som revisor innefattar:

  • En årlig hälsokontroll av ditt företag
  • En revisionsberättelse, vilket är en kvalitetsstämpel på att ditt företag sköts rätt
  • Ett bollplank i form av en revisor som alltid är påläst om ditt företag

Enskilda revisionsinsatser

Idag finns det möjlighet att välja bort revision helt . Ibland uppstår det dock situationer då det finns behov av revision av valda delar av verksamheten. Här kan vi hjälpa till att identifiera behovet och utföra specifika insatser . De kunder som anlitat oss för en enskild insats brukar stanna, eftersom det snabbt blir tydligt att det lönar sig.

Kontakta Claes Sjöblom för ett förutsättningslöst möte.

Certe revisions tjänster