Due Diligence

Vi har omfattande erfarenhet av att bistå som rådgivare vid företagstransaktioner med analys, slutsatser och rekommendationer, både vid förvärv och försäljningar av bolag.

Vårt proaktiva arbetssätt baserar sig på lång erfarenhet av att ha varit rådgivare vid många företagstransaktioner och med gedigna analyser i botten. Genom omfattande erfarenhet från transaktioner av ägarledda och medelstora bolag har vi stor förståelse för de speciella utmaningar som finns inom detta område. Vi har även god erfarenhet av att bistå som rådgivare vid serie-förvärv dvs. när många bolag, inom samma bransch, förvärvas. Viktigt när vi arbetar med företagstransaktioner är att ditt specifika behov, som  kund, styr vår insats.

Kontakta Claes Sjöblom för ett förutsättningslöst möte.

Certe revisions tjänster