Konsultation

Med många års erfarenhet av revisionsarbete hos kunder i olika branscher i bagaget anser vi oss sitta på mycket kunskap som kan vara värdefull i olika företag . Idag fungerar vi som bollplank i strategiskt affärsplanering för en rad kunder och även som operativ resurs i olika former av utvecklings- och förändringsarbeten, där målet är att effektivisera arbetet och växa.

Områden där vi erbjuder konsulttjänster:

  • Skatterätt: inkomstskatt, mervärdesskatt, personbeskattning med mera
  • Avtalsrätt, vilket kan vara allt från köpeavtal till aktieägaravtal
  • Bolagsrätt där bolagsbildningar, omstruktureringar, förvärv och Due diligence är exempel på områden där vi kan hjälpa till
I de fall där vi står för den årliga revisionen, håller vi oss ständigt uppdaterade om de regler och förutsättningar som gäller för ditt företag . Det gör att vi kontinuerligt kan agera bollplank för styrelse, ledning och ägare. Det är en trygghet som stärker företagets förtroendekapital.
Kontakta Claes Sjöblom för ett förutsättningslöst möte.

Certe revisions tjänster